دنیس کالا
۰ محصول ۰ تومان
تعداد محصول انتخابی : ۰ محصول جمع مبلغ سبد خرید من : ۰ تومان پرداخت و تسویه

لیست آخرین قیمت تلویزیون در دنیس کالا

قیمت تلویزیون با هر برند و هر اندازه ای از پنل به صورت بروز

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون سامسونگ Sero سرو 2021 اسمارت مدل 43LS05T ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲ تلویزیون سامسونگ 43 اینچ T5300 اسمارت 43T5300 ۹۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت مدل 43TU7000 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ AU7000 مدل 43AU7000 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
50 اینچ
۵ تلویزیون سامسونگ AU7000 اسمارت 50 اینچ مدل 50AU7000 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۶ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ TU8500 مدل 50TU8500 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۷ تلویزیون سامسونگ 40 اینچ فول اچ دی اسمارت مدل 40T5300 ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۸ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ AU8000 مدل 50AU8000 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت مدل 50TU7000 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ TU7100 مدل 50TU7100 ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
55 اینچ
۱۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2020 مدل 55TU8500 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۲ تلویزیون سامسونگ فریم 55 اینچ LS03A اسمارت 2021 مدل 55LS03A ۲۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 2021 کیولد Q70A مدل 55Q70A ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت مدل 55TU7000 ۱۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۵ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ نئوکیولد 2021 مدل 55QN85A ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۶ تلویزیون سامسونگ Q60A فورکی اسمارت 2021 مدل 55Q60A ۲۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ منحنی مدل 55TU8300 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ TU7100 مدل 55TU7100 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2020 مدل 55TU8000 ۱۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد Q70T مدل55Q70T ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q60T کیولد Dual LED مدل 55Q60T ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۲ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 کیولد Q80A مدل 55Q80A ۲۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ AU8000 مدل 55AU8000 ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۴ تلویزیون سامسونگ AU9000 اسمارت 55 اینچ مدل 55AU9000 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ AU7000 مدل 55AU7000 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ BU8000 تولید 2022 مدل 55BU8000 ۱۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
58 اینچ
۲۷ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت مدل 58TU7000 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۸ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ TU7100 مدل 58TU7100 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
65 اینچ
۲۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ TU7000 فورکی اسمارت مدل 65TU7000 ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ TU7100 مدل 65TU7100 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ منحنی فورکی اسمارت مدل 65TU8300 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q70T مدل 65Q70T ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q90T مدل 65Q90T ۴۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳۴ تلویزیون سامسونگ Q70A اسمارت 65 اینچ مدل 65Q70A ۳۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 کیولد Q80A مدل 65Q80A ۳۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳۶ تلویزیون سامسونگ Q60A سایز 65 اینچ مدل 65Q60A ۲۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳۷ تلویزیون سامسونگ AU9000 سایز 65 اینچ مدل 65AU9000 ۲۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ AU8000 مدل 65AU8000 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ AU7000 مدل 65AU7000 ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴۰ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ AU7100 مدل 65AU7100 ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
70 اینچ
۴۱ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ Q60A مدل 70Q60A ۳۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
75 اینچ
۴۲ تلویزیون سامسونگ QN90A نئوکیولد 75 اینچ 2021 مدل 75QN90A ۱۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ AU9000 کریستال 4K مدل 75AU9000 ۴۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ AU8000 مدل 75AU8000 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ AU7000 مدل 75AU7000 ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q60A هوشمند 2021 مدل 75Q60A ۴۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴۷ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 2021 نئوکیولد 8K مدل 75QN800A ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q70A کیولد 2021 مدل 75Q70A ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت مدل 75TU7000 ۳۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۵۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال فورکی اسمارت مدل 75TU7100 ۳۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
85 اینچ
۵۱ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ 2021 کیولد Q70A مدل 85Q70A ۸۴/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۵۲ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ Q60A کیولد Q60A مدل 85Q60A ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۵۳ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ AU8000 مدل 85AU8000 ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون توشیبا در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون 50 اینچ توشیبا 4K اسمارت 5965 مدل 50U5965 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 850 اندروید مدل 55JX850M ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
65 اینچ
۲ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 2021 اندروید JX850 مدل 65JX850M ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون هایسنس 55 اینچ B8000 مدل 55B8000UW ۱۴/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲ تلویزیون هایسنس 55 اینچ یولد مدل 55U7WF ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳ تلویزیون هایسنس 55 اینچ B7300 مدل 55B7300 ۱۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴ تلویزیون هایسنس اندروید A7200 فورکی 55 اینچ مدل 55A7200 ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۵ تلویزیون 55 اینچ هایسنس U8QF مدل 55U8QF ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۶ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت A7120 مدل 55A7120 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
65 اینچ
۷ تلویزیون هایسنس 65 اینچ یولد مدل 65U8QF ۳۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون شیائومی 32 اینچ HD اندروید P1 مدل MI TV P1 32 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
43 اینچ
۲ تلویزیون شیائومی 43 اینچ 4K HDR اندروید P1 مدل MI TV P1 43 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
50 اینچ
۳ تلویزیون شیائومی 50 اینچ 4K HDR اندروید P1 مدل MI TV P1 50 (2021) ۱۴/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
55 اینچ
۴ تلویزیون شیائومی P1 اندازه 55 اینچ مدل Mi TV P1 55 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۵ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K HDR اسمارت مدل Xiaomi Mi 4S L55M5-5ASP ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
65 اینچ
۶ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K HDR اندروید مدل Xiaomi Mi 4S L65M5-5ASP ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
75 اینچ
۷ تلویزیون شیائومی 75 اینچ 2021 کیولد MI TV Q1 75 Inch ۴۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون فیلیپس در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس 9435 مدل 55PUS9435 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
58 اینچ
۲ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 7855 مدل 58PUS7855 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳ تلویزیون فیلیپس 58 اینچ اندروید 8555 مدل 58PUS8555 ۳۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
65 اینچ
۴ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس اولد 935 مدل 65Oled935 ۹۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
70 اینچ
۵ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 8535 مدل 70PUS8535 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ ال جی اسمارت مدل 32LM637 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲ تلویزیون 32 اینچ ال جی LP500 مدل 32LP500BPTA ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
43 اینچ
۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 43UP7550 ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴ تلویزیون 43 اینچ ال جی فول اچ دی اسمارت مدل 43LM6300 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
48 اینچ
۵ تلویزیون 48 اینچ ال جی اولد C1 مدل 48C1 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
49 اینچ
۶ تلویزیون 49 اینچ ال جی نانوسل 49Nano80 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
50 اینچ
۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی Nano75 نانوسل مدل 50Nano75VPA ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی Nano80 نانوسل 2021 مدل 50Nano80 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۹ تلویزیون ال جی 50 اینچ فورکی اسمارت UN7340 مدل 50Un7340PVC ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی UP7550 مدل 50UP7550 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی UP7750 مدل 50UP7750 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
55 اینچ
۱۲ تلویزیون ال جی 55 اینچ Nano79 مدل 55Nano79 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی UP8000 مدل 55UP8000 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی UP8150 مدل 55UP8150 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی Nano80 هوشمند 2021 مدل 55Nano80 ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی Nano86 هوشمند 2021 مدل 55Nano86 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۷ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی B1 مدل 2021 OLED 55B1 | قیمت تلویزیون 55 اینچ اولد B1 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی A1 اولد 55A1 مدل LG Oled A1 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۹ تلویزیون ال جی Nano90 نانوسل 55 اینچ 2021 مدل 55Nano90 ۲۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد BX مدل 55BX ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی UN8060 مدل 55UN8060 ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل Nano80 مدل 55Nano80 ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت Nano90 مدل 55Nano90Vna ۲۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۴ تلویزیون ال جی C1 اولد 55 اینچ 2021 مدل LG OLED 55C1 | قیمت تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی C1 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۵ تلویزیون ال جی UP7750 اسمارت 55 اینچ مدل 55UP7750 ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 55Nano81 ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی UP7550 مدل 55UP7550 ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۸ تلویزیون ال جی 55 اینچ UP7500 تولید 2022 مدل 55UP75006LF ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ80006 مدل 55UQ80006 ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی UP8100 اسمارت 2021 مدل 55UP81003LR ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی Nano75 مدل 55Nano75 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی nano76 اسمارت 2022 مدل 55Nano76 ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
65 اینچ
۳۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی کیوند 806 اسمارت Qned806 مدل 65Qned806 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی nano88 اسمارت 2021 مدل 65Nano88 ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳۵ تلویزیون ال جی کیوند Qned90 اسمارت 65 اینچ مدل 65Qned90 ۴۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP810003 مدل 65UP81003LR ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳۷ تلویزیون ال جی 65 اینچ UQ90 اسمارت 4k مدل 65UQ9000 تولید 2022 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 65Nano81 ۲۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۳۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد فورکی اسمارت مدل 65BX ۴۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد فورکی اسمارت مدل 65CX ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی Nano80 مدل 65Nano80 ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴۲ تلویزیون ال جی C1 اولد 65 اینچ مدل LG Oled 65C1 | قیمت تلویزیون 65 اینچ اولد ال جی C1 ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴۳ تلویزیون ال جی G1 اولد 65 اینچ 2021 ایوو مدل Oled Evo 65G1 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ80 تولید 2022 مدل 65UQ8000 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴۵ تلویزیون ال جی 65 اینچ 8K نانوسل Nano95 مدل 65Nano95 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی Nano80 مدل 2021 مدل 65Nano80 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی A1 اولد مدل Oled 65A1 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی Nano75 مدل 65Nano75VPA ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP7550 مدل 65UP7550 ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۵۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی Nano90 نانوسل 2021 مدل 65Nano90VPA ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۵۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی Nano86نانوسل 2021 هوشمند 65Nano86VPA ۳۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۵۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP8150 مدل 65UP8150 ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۵۳ تلویزیون ال جی B1 اولد 65 اینچ مدل LG Oled 65B1 |قیمت تلویزیون 65 اینچ اولد B1 ۴۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۵۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP8000 مدل 65UP80003LR ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۵۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP7750 مدل 65UP7750 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
75 اینچ
۵۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP8050 مدل 75UP8050 ۳۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۵۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی Nano80 مدل 75Nano80 ۵۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۵۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP8100 هوشمند 2021 مدل 75UP81003LA ۳۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۵۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP7800 مدل 75UP78003LB ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۶۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP76 مدل 75UP7670 ۳۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۶۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی nano95 اسمارت 8K مدل 75Nano95 ۷۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۶۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP7800 اسمارت 2021 مدل 75UP78006LB ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
77 اینچ
۶۳ تلویزیون ال جی C2 اولد 77 اینچ 2022 مدل Oled 77C2 ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۶۴ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد C1 مدل 77C1 ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شارپ در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ شارپ اندروید BG1X مدل 32BG1X ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ شارپ اندروید 120 هرتز DL6 مدل 4T-C50DL6NX ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ شارپ 4K اندروید DL6NX مدل 55DL6NX ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
60 اینچ
۴ تلویزیون 60 اینچ شارپ اندروید Ck1X مدل 4T-C60CK1X ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۵ تلویزیون شارپ 60 اینچ AH1X اسمارت مدل 4T-C60AH1X ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
70 اینچ
۶ تلویزیون 70 اینچ شارپ اندروید BK1X مدل 4TC70BK1X ۳۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
49 اینچ
۱ تلویزیون سونی 49 اینچ X7500H مدل 49X7500H ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲ تلویزیون 49 اینچ سونی X8000H مدل 49X8000H ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
55 اینچ
۳ تلویزیون سونی 55 اینچ X9500H مدل 55X9500H ۲۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۴ تلویزیون 55 اینچ سونی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55X9000H ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۵ تلویزیون 55 اینچ سونی X7500H مدل 55X7500H ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۶ تلویزیون 55 اینچ سونی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55X8000H ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۷ تلویزیون سونی 55 اینچ اولد A80J مدل 55A80J ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۸ تلویزیون سونی X90J گوگل تی وی 55 اینچ 2021 مدل 55X90J ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۹ تلویزیون سونی X80J گوگل تی وی 55 اینچ مدل 55X8000J|55X80J ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۰ تلویزیون سونی X85J گوگل تی وی 55 اینچ 2021 مدل 55X8500J|55X85J ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
65 اینچ
۱۱ تلویزیون سونی A90J اولد 65 اینچ مدل 65A90J ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۲ تلویزیون سونی 65 اینچ اولد A80J مدل 65A80J ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۳ تلویزیون سونی X80J گوگل تی وی 65 اینچ مدل 65X8000J|65X80J ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۴ تلویزیون سونی X90J سایز 65 اینچ گوگل تی وی 2021 مدل 65X90J ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۵ تلویزیون سونی A95K کیودی اولد 65 اینچ 2022 مدل Sony 65A95K ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۶ تلویزیون سونی X95k گوگل تی وی 65 اینچ Mini LED مدل Sony TV 65X95K ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۷ تلویزیون 65 اینچ سونی اولد A8H مدل 65A8H ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۸ تلویزیون سونی 65 اینچ X85J گوگل تی وی 2021 مدل 65X85J ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۱۹ تلویزیون 65 اینچ سونی X9000H مدل 65X9000H ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۰ تلویزیون 65 اینچ سونی X8000H مدل 65X8000H ۲۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۱ تلویزیون 65 اینچ سونی 7500 اندروید مدل 65X7500H ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۲ تلویزیون 65 اینچ سونی X9500H مدل 65X9500H ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
70 اینچ
۲۳ تلویزیون 70 اینچ ال جی UP8100 اسمارت 2021 مدل 70UP81003LA ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
75 اینچ
۲۴ تلویزیون سونی 75 اینچ X9500H مدل 75X9500H ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۵ تلویزیون سونی X85J گوگل تی وی 75 اینچ 2021 مدل 75X8500J|75X85J ۴۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۶ تلویزیون سونی X80J گوگل تی وی 75 اینچ 2021 مدل 75X80J|75X80J ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۷ تلویزیون 75 اینچ سونی X9000H مدل 75X9000H ۵۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
۲۸ تلویزیون سونی 75 اینچ X90J گوگل تی وی 2021 مدل 75X90J ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳
85 اینچ
۲۹ تلویزیون سونی 85 اینچ X9000H مدل 85X9000H ۶۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۱۳