دنیس کالا
۰ محصول ۰ تومان
تعداد محصول انتخابی : ۰ محصول جمع مبلغ سبد خرید من : ۰ تومان پرداخت و تسویه

لیست آخرین قیمت کولر گازی در دنیس کالا

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ال جی در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی ال جی 12000 سرد و گرم R410a مدل IQA12K ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
18000
۲ کولر گازی ال جی 18 هزار اینورتر سرد و گرم مدل IQA18K ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی بکو در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
18000
۱ کولر گازی بکو 18 هزار اینورتر سرد و گرم 18000 مدل BMVIF 180 Inverter ۲۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۰
24000
۲ کولر گازی اینورتر24000 بکو سرد و گرم T3 گاز R410a اینورتر مدل BMVIF240/241 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال گلد در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 جنرال گلد سرد و گرم GG-S12000 Platinum ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
18000
۲ کولر گازی 18000 جنرال گلد سرد و گرم GG-S18000 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
24000
۳ کولر گازی جنرال گلد 24000 سرد و گرم GG-S24000 ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
30000
۴ کولر گازی جنرال گلد 30000 سرد و گرم موتور سنگین GG-S30000 Vitally ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
36000
۵ کولر گازی جنرال گلد 36000 ایستاده T3 مدل GG-AF36000 ULTRA ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 گری سرد و گرم اکسنت Accent-H12H1 ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
18000
۲ کولرگازی گری 18000 سرد و گرم اسفورماتیک 2021 مدل S4matic-P18H1 ۳۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
۳ کولر گازی 18000 گری سرد و گرم اکسنت Accent-H18H1 ۲۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
24000
۴ کولر گازی 24000 گری سرد و گرم T3 اس فور ماتیک S4matic-H24H1 ۳۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال مکس در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24000
۱ کولر گازی 24000 جنرال مکس اینورتر T3 سرد و گرم مدل GM-S24000 Inverter ۳۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹